حوراء
آذر 1396
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
جستجو
 
  بخشندگی و عبادت امام حسین(ع) ...

 

 مشهور است که امام حسین میهمان  را گرامی می داشت و هر کس از وی چیزی میخواست در اختیارش می گذاشت، صله رحم می کرد و نیازمندان را در می یافت و خواهش درخواست کننده را بر می آورد، و برهنه را می پوشاند و گرسنه را سیر می کرد و زیان دیدگان را جبران زیان می کرد و یتیمان را نوازش می کرد و به درد نیازمندان می رسید. و هر پولی که به دستش می رسید میان مردم (نیازمندان) پخش می کرد.

 راویان ماجرایی را که برای او و برادرش امام حسن و عبذالله بن جعفر در رابطه با پیرزنی که وقتی آن ها در میاند راه خود به مکه بودند برای آن ها گوسفندی را میکشد و آنچه که آن ها در برخورد بعدی با او در مدینه در حالی که در بدترین شرایط زندگی و فقر و درماندگی بود، می کنند روایط کرده اند امام حسن(ع) هزار گوسفند و هزار دینار پول به او داد و امام حسین و عبدلله بن جعفر نیز همین چیز ها را به او دادند و پیر زن به سه هزار رأس گوسفند و سه هزار دینار پول به اتفاق شوهرش به دینار خود بازگشت.اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1395-08-05] [ 02:10:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  علما ...

بیست وششم رجب روزبزرگداشت شیخ صدوق راگرامی میداریم.

شیخ صدوق بخش عمده ای از عمر با برکت خودرا برای نیرومند سا ختن مذهب شیعه در مسافرت گذرانید،به طوری که بعضی از بزرگان ، اورا به عنوان جهانگردی پوینده برای دانش آموزی ستوده اند.

سفرهای پرمشقت این خدمتگذارمکتب اهل بیت به نفع مذهب تشیع واز روی اهداف خاصی صورت می گرفت.ازجمله این اهداف میتوان به دستیابی به احادیث ،آشتایی بادانشوران،شنیدن احادیث بدون واسطه از راویان وتبلیغ مکتب تشیع اشاره کرد.

شیخ طوسی در معرفی میگوید :اودانشمندی جلیل القدروحافظ احادیث بود.

 

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع
[سه شنبه 1395-02-14] [ 10:03:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  خدا... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنگینی باری که خدابردوش مامی گذاردآنقدرنیست که کمرمان راخم کند،آنقدراست که مارابرای دعاکردن به زانودرآورد…..

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: بدون موضوع
 [ 08:52:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  شعرامام زمان(عج) ...
موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1395-02-12] [ 10:02:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  شعرامام زمان(عج) ...
موضوعات: بدون موضوع
 [ 09:48:00 ق.ظ ] لینک ثابت
 
مسابقه راوی مهر